Lý Do Bạn Cần Một Chuyến Du Lịch

➡ Bạn cần thư giản và ngừng suy nghĩ về công việc.
➡ Bạn cần có thời gian tuyệt vời với gia đình.
➡ Lợi ích cho sức khỏe, tuổi trẻ và nét đẹp của bạn.
➡ Cần cảm nhận cuộc sống quanh ta.
➡ Giúp kết nối thế giới và mang lại nhiều kỷ niệm. 

 Lý Do chọn Lavi Travel

➡ Cung cấp dịch vụ nói tiếng Việt suốt chuyến đi.
➡ Giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ nhiều kỷ niệm.
➡ Quan tâm chất lượng dịch vụ cung cấp.
➡ Giá cả hợp lý với nhiều chương trình quà tặng.
➡ Lắng nghe và xem trọng quyền lợi khách hàng. 

>> Nơi khởi hành: Việt Nam và các nước < <

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: LV-01     *Thời gian: 07 ngày

    *Khởi hành: T4 ⇒ T11/2018

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

   *Mã tour: LV-02      *Thời gian: 06 ngày

   *Khởi hành: Giữa T4 ⇒ Cuối T10/2018

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: LV-03     *Thời gian: 05 ngày

    *Khởi hành: T4 ⇒ T11/2018

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: LV-04      *Thời gian: 06 ngày

    *Khởi hành: T5 ⇒ Giữa T10/2018

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: LV-05      *Thời gian: 08 ngày

    *Khởi hành: Giữa T6 ⇒ Đầu T9/2018

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: LV-06      *Thời gian: 06 ngày

    *Khởi hành: T11/2017 ⇒ T3/2018

°°°°°∴°°°°°

>>Nơi khởi hành: Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Montreal và Mỹ < <

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: NH 01        *Thời gian: 09 ngày

    *Ngày khởi hành: Liên hệ

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: AU 01       *Thời gian: 10 ngày

    *Ngày khởi hành: Liên hệ

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: EU 03       *Thời gian: 09 ngày

    *Ngày khởi hành: Liên hệ

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: EU 01       *Thời gian: 09 ngày

    *Ngày khởi hành: Liên hệ

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: EU 02       *Thời gian: 08 ngày

    *Ngày khởi hành: Liên hệ

°°°°°∴°°°°°

Giá: Liên hệ

Xem thêm                        Đặt tour

    *Mã tour: EU 05       *Thời gian: 07 ngày

    *Ngày khởi hành: Liên hệ

°°°°°∴°°°°°

*********♣*********

NHẬT KÝ TOUR